Szkolenie biblioteczne

W związku z Ustawą z dnia 2marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem COVID-19, została zmieniona forma przeprowadzenia Szkolenia Bibliotecznego.
SZKOLENIE JEST OBOWIĄZKOWE dla wszystkich studentów, którzy rozpoczynają naukę w naszej Uczelni.
Każdy otrzyma mail pt.: „SZKOLENIE BIBLIOTECZNE”.
Prosimy o wnikliwe zapoznanie się z treścią maila oraz POTWIERDZENIE ODBIORU. Potwierdzenie jest niezbędne do uzyskania zaliczenia w I semestrze (zimowym).

Do pobrania : Szkolenie biblioteczne