Autor: rokitas

 • 6. Polifonia

  Zapisu polifonicznego możemy dokonać w najprostszy sposób za pomocą okienka Keypad (zob. przykł. 12-17), które u dołu posiada przyciski z liczbami 1-4 (i „All”), za pomocą których określamy w którym...

 • 7. Symbole literowe funkcji harmonicznych

  We współczesnej muzyce jazzowej i rozrywkowej przyjęło się, że harmonię zapisuje się często za pomocą symboli literowo-liczbowych. Jednak systemów takiego zapisu jest kilka, a kompozytorzy i aranżerzy mają swoje osobiste...

 • 8. Znaki dynamiczne

  Funkcję wpisywania znaków dynamicznych można wywołać za pomocą skrótu „crtl+E”. Zobaczymy niebieski kursor myszki, którym określamy docelowe miejsce dla symbolu. Kiedy miejsce jest zaznaczone pojawia się migający kursor, sugerujący możliwość...

 • 9. Inne znaki i linie

  Przykład 032 obrazuje okno z wieloma różnymi liniami, które możemy wstawić do partytury. Oprócz tego Sibelius oferuje całą masę typowych i nietypowych znaków, które są dostępne w oknie Symbol, które...

 • 10. Tekst

  Opcji wstawiania tekstów do partytury jest ogromna ilość. Spowodowane jest to różną rolą, jakie poszczególne napisy pełnią w nutach. Wystarczy kliknąć na zakładkę „Create/Text”, żeby zobaczyć ilość i różnorodność możliwości....

 • 11. Forma

  Oznaczenia formalne to jeden z najważniejszych elementów porządkujących partyturę i głosy. Wszelkie tego typu znaki i symbole powinny być bardzo czytelne i zgodne we wszystkich partiach. Ta funkcja działa w...

 • 12. Inne funkcje programu

  Na wstępie kilka słów o niektórych funkcjach programu dostępnych w zakładkach na górnej belce. Ważne i przydatne opcje znajdziemy na przykład w zakładce „Notes”, która po rozwinięciu wygląda jak w...

 • 13. Wydruk i eksport

  Kiedy partytura jest gotowa wystarczy ją tylko wydrukować, a następnie zająć się sprawdzeniem wyglądu głosów i także je wydrukować. Pomimo, że w Sibeliusie domyślnie ustawionych jest wiele opcji optymalizujących wygląd...

 • 14. Zakończenie

  Możliwości programu Sibelius 6 zadowolą – według mnie – każdego użytkownika. Nawet średnio zaawansowany muzyk otrzyma dzięki aplikacji bardzo profesjonalnie przygotowany materiał nutowy, nawet korzystając tylko z domyślnych opcji. Z...

 • 1. Krótka historia prawa autorskiego

  Na tle historii innych dyscyplin prawa, prawo autorskie jest stosunkowo nową regulacją. Najsprawniejsi z starożytnych prawodawców, Rzymianie, nie znali pojęcia dzieła, utworu, jako dobra niematerialnego, ani prawa autorskiego. Co prawda...