Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Pani Hermenegildy Ratajczak
wieloletniego pracownika Biblioteki Głównej
Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
Dyrektora Biblioteki Głównej w latach 1986-1996

Wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim
składają Dyrekcja i Pracownicy Biblioteki Głównej