Regulamin Fonoteki

 1. Fonoteka jest jednostką organizacyjną Biblioteki Głównej Akademii Muzycznej
  I. J. Paderewskiego w Poznaniu.
 2. Przepisy ogólne dotyczące funkcjonowania Fonoteki oraz jej zadań usługowych, dydaktycznych i naukowych zawiera regulamin udostępniania zbiorów Biblioteki Głównej.
 3. Ze zbiorów Fonoteki mogą korzystać wszyscy pedagodzy i studenci posiadający ważną kartę czytelnika, a ich konta biblioteczne nie są obciążone zadłużeniami.
 4. Zamawianie i rezerwacja płyt odbywa się *osobiście w Fonotece, *drogą elektroniczną
  (e-mail z 2-dniowym wyprzedzeniem) lub *telefonicznie (618568947).
 5. Prawo do wypożyczania na zewnątrz posiadają wyłącznie pedagodzy Akademii Muzycznej. Czas wypożyczenia wynosi 2 tygodnie. Istnieje możliwość prolongaty terminu wypożyczonych materiałów osobiście lub telefonicznie.
 6. Możliwe jest wypożyczenie płyt, kaset studentom w celu przeprowadzenia zajęć (prezentacje,
  wykłady) na terenie uczelni.
 7. Pracownik Fonoteki może zażądać zwrotu wypożyczonych płyt przed upływem terminu zwrotu lub w chwili wypożyczenia zastrzec wcześniejszy termin zwrotu.
 8. Na czytelnika, który nie zwrócił wypożyczonych materiałów w wyznaczonym terminie nakłada się karę, której wysokość określa dyrektor Biblioteki Głównej na podstawie uchwały Zgromadzenia Fundatorów Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych w sprawie opłat manipulacyjnych.

 

Next Article