Zapisy do Biblioteki

Jak zapisać się do biblioteki?
Należy:
1)    pobrać kartę zapisu,
2)    wypełnić pola drukowanymi literami,
3)    wpisać numer legitymacji studenckiej, która pełni również funkcję karty bibliotecznej,
4)    dokonać wpłaty na konto Akademii: 66 1090 1362 0000 0000 3601 7907 (tytuł wpłaty: „aktywacja konta”); opłata wynosi 12 PLN na rok akademicki.
Skany wypełnionej karty zapisu oraz dowodu wpłaty prosimy przesłać na adres: jkulczynska@amuz.edu.pl

Klauzula informacyjna
Karta zapisu