Dyrekcja

Dyrektor biblioteki

dr Ewa Rzanna-Szczepaniak
tel. +48 61 8 568 974, pok. 86
e-mail: erzanna@amuz.edu.pl
dyżur: poniedziałki i czwartki od 12:00 do 14:00

Z-ca dyrektora

bibliotekarz systemowy
mgr Jarosław Sieczkowski
tel. +48 61 8 568 975, pok. 88
e-mail: jsieczkowski@amuz.edu.pl

Previous Article
Next Article