Informacje o autorze skryptu

Krzysztof Lewandowski

Dyrektor Generalny Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. Prawnik, specjalista prawa autorskiego, prawa kultury i własności intelektualnej, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Krzysztof Lewandowski jest nauczycielem akademickim (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Akademia Muzyczna w Poznaniu, Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu). Jest organizatorem licznych konferencji naukowych poświęconych prawu autorskiemu i warsztatów dla twórców i użytkowników twórczości.
Autor ponad 200 artykułów poświęconych prawu autorskiemu i kulturze (m.in.: WPROST, IKS, Poznański Pegaz, Na Zachód, Muzyk, i innych).
Swoje zainteresowania realizował od lat między innymi jako menedżer kultury: dyrektor i redaktor naczelny Wydawnictwa Poznańskiego, z-ca dyrektora Wielkopolskiego Ośrodka Kultury FSiKT, kierownik Galerii Satyry Wierzbak, a także instruktor teatralny i reżyser Teatru KILKUT, od ponad 20-u lat opiekun Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego Młodzieży Szkolnej O LAUR WIERZBAKA.
Pełni funkcję  arbitra Komisji Prawa Autorskiego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Previous Article
Next Article